Dịch vụ >> Đại lý hãng AKASAKA

 Đại lý hãng AKASAKA

Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh là đại lý được ủy quyền của hãng máy thủy AKASAKA DIESELS (Nhật Bản) bán các sản phẩm máy thủy và hệ trục chân vịt phục vụ các tàu đóng mới tại Việt Nam

 

Sản phẩm của chúng tôi:

1. Máy thủy 4 kỳ trung và thấp tốc nhãn hiệu AKASAKA với dải công suất từ 1.300 - 4.500 mã lực

2. Máy thủy 2 kỳ thấp tốc nhãn hiệu AKASAKA MITSUBISHI UE với dải công suất từ 3.800-18.600 mã lực

3. Hệ trục và chân vịt cho tàu đóng mới từ 3.000 đến 70.000 DWT

 

 Các khách hàng của chúng tôi:

- Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Bắc

- Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương

- Công ty cổ phần Biển Việt

 

Một số hình ảnh các hợp đồng đã ký với các Chủ tàu, Nhà máy đóng tàu tại Việt Nam

Hợp đồng với Công ty CP thương mại và đầu tư Biển Việt cung cấp máy chính cho tàu dầu 7,200 DWT VIET SEA
BV01
BV02
 
Đàm phán và ký kết hợp đồng bán máy chính Akasaka A45S cho tàu hàng rời 10,068 DWT của Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương
TBD01
TBD02
TBD03
 
Ký hợp đồng cung cấp máy chính cho tàu 10,000 DWT TRƯỜNG MINH STAR của Nhà máy đóng tàu Đông Bắc
DB01
DB02


Các dịch vụ khác: