Quản lý, cung ứng thuyền viên

THUYỀN VIÊN
THUYỀN VIÊN

F Tuyển dụng thuyền viên đi làm cho các tàu nước ngoài.

 

F Huấn luyện và đào tạo chuyên môn, an toàn hàng hải và tiếng Anh cho thuyền viên.

 

F Cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,

THỬ TÀU
THỬ TÀU

F Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh cung ứng thuyền viên phục vụ thử tàu
    đường dài cho các tàu đóng mới của các chủ tàu trong và ngoài nước

 

F Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh đã tham gia thử các chủng loại tàu:
    tàu hàng rời, tàu container, tàu ô tô, tàu két, tàu hút bùn, tàu xi măng, tàu hải quan, tàu cảnh sát biển và tàu chiến