Quản lý tàu & Dịch vụ kỹ thuật

QUẢN LÝ TÀU
QUẢN LÝ TÀU

- Dịch vụ quản lý kỹ thuật tàu biển.

- Quản lý nhiên liệu tàu.

- Dịch vụ lên đà cho tàu biển.

ĐÓNG MỚI
ĐÓNG MỚI

AJSC cung cấp kỹ sư vỏ, máy tàu thực hiện giám sát đóng mới tàu biển tại Việt Nam và nước ngoài

KỸ THUẬT
KỸ THUẬT

 

Dịch vụ kỹ thuật cho các hãng máy chính của Nhật như Akasaka Diesel và Hanshin Diesel

Dịch vụ kỹ thuật cho hệ thống cảnh báo nước hầm hàng, hệ thống điều khiển van ballast