Dịch vụ >> ĐÓNG MỚI

ĐÓNG MỚI

Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh cung ứng các kỹ sư thực hiện các dự án giám sát đóng mới tàu biển tại các nhà máy đóng tàu Việt Nam và nước ngoài gồm:

 

-       Kỹ sư giám sát đóng mới vỏ tàu

-       Kỹ sư giám sát lắp đặt trang thiết bị trên tàu

-       Kỹ sư giám sát vận hành và chạy thử các hệ thống của tàu đóng mới

 

Các kỹ sư giám sát đóng mới của Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án giám sát đóng mới của các chủ tàu lớn như tập đoàn Kanematsu với dự án đóng tàu 8700 DWT và 6500 DWT tại các nhà máy Bến Kiền, Hạ Long, Saigon Shipmarine

 

Ngoài ra công ty cổ phần hàng hải Liên Minh cử các kỹ sư đi giám sát đóng mới tại các nhà máy tại nước ngoài như IHI (Nhật Bản), STX (Hàn Quốc)

 

 

Danh sách các dự án kỹ sư AJSC đã tham gia giám sát đóng mới tại Việt Nam

STT

Tên tàu

Loại tàu/ Trọng tải

Chủ tàu

Nhà máy

Thời gian

giám sát

1

M/V KAIKI

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty East Falcon Ship holding SA. (Nhật Bản)

Nhà máy

Bến Kiền

11/2006-01/2007

2

M/V ARIKUN

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty Wisdom Lines

(Đài Loan)

Nhà máy

Bến Kiền

02/2007-06/2007

3

M/V BINGO

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty Wisdom Lines

(Đài Loan)

Nhà máy

Hạ Long

11/2006-08/2007

4

M/V UNICORN BRAVO

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty Wisdom Lines

(Đài Loan)

Nhà máy

Bến Kiền

06/2007-10/2007

5

M/V BIZEN

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty Kitaura Kaiun

(Nhật Bản)

Nhà máy

Hạ Long

08/2007-12/2007

6

M/V UNICORN LOGGER

Tàu hàng rời

8700 DWT

Công ty Wisdom Lines

(Đài Loan)

Nhà máy

Hạ Long

08/2007-08/2008

7

M/V ASIAN INFINITY

Tàu hàng rời

6500 DWT

Công ty UNITRA

(Nhật Bản)

Nhà máy

SSM

10/2007-06/2009

 

Danh sách các dự án  kỹ sư AJSC đã tham gia giám sát vận hành và chạy thử hệ thống

STT

Tên tàu

Loại tàu/ Trọng tải

Chủ tàu

Nhà máy

Thời gian

giám sát

1

M/V VICTORY LEADER

Tàu chở ôtô

4900 xe

Công ty vận tải Ray Shipping

(Israel)

Nhà máy

Hạ Long

12/2009-04/2010

2

M/V VIOLET ACE

Tàu chở ôtô

4900 xe

Công ty vận tải Ray Shipping

(Israel)

Nhà máy

Hạ Long

11/2010-03/2011

 

Danh sách các dự án  kỹ sư AJSC đã tham gia tại nước ngoài

STT

Tên tàu

Loại tàu/ Trọng tải

Chủ tàu

Nhà máy

Thời gian

giám sát

1

WHITE HALO

Tàu hàng rời

56,000 DWT

Công ty Sugahara Kisen

(Nhật Bản)

JMU Kure Shipyard

07/2011-12/2011

2

MAPLE OCEAN

Tàu hàng rời

28,000 DWT

Công ty Sugahara Kisen

(Nhật Bản)

Imabari Shipbuilding

04/2012-08/2012

3

DOUBLE PRIDE

Tàu hàng rời 94,000 DWT

Công ty Sugahara Kisen

(Nhật Bản)

Koyo Dockyard

03/2012-09/2012

3

GLORIOUS KAMAWARI

Tàu hàng rời

38,000 DWT

Công ty Sugahara Kisen

(Nhật Bản)

Imabari Shipbuilding

07/2012-01/2013

4

PROSPER SUNWAITO

Tàu hàng rời 205,000 DWT

Công ty Sugahara Kisen

(Nhật Bản)

 

09/2012-03/2013

5

No.1621, 1622, 1623, 1624

Tàu hàng rời

83,000 DWT

Chủ tàu Nhật BẢn

STX Offshore and Shipbuilding

Jinhae Shipyard

03/2013-07/2013

 

Hình ảnh các kỹ sư AJSC tham gia giám sát đóng mới tàu biển

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các dịch vụ khác: