Khối tàu Franbo

Lượt xem 9111 | Cỡ chữ

Đội tàu của Công ty Franbo Lines do AJSC cung ứng thuyền viên:

 

 

 MV HAYAMA STAR

Flag: MARSHALL ISLAND

Type: Bulk Carrier

IMO:9317420

MMSI: 538007993

Call sign: V7AB4

Gross Tonnage: 29.436

Dead Weight:

Length x Breadth: 188 X 32.2

Year Built: 2006

 MV MARINE HORNBILL

 Khối tàu Franbo - Ảnh 1

 

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9594365

MMSI: 357869000

Call Sign: 3FEF3

Gross Tonnage: 8718

Dead Weight: 12317

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2010

MV MEDI BANGKOK

Flag: MARSHALL ISLAND

Type: BULK CARRIER

IMO: 9377688

MMSI: 538007912

Call Sign: V7GP4

Gross Tonnage: 29.986 

Dead Weight: 53.466

Length x Breadth: 198.94x32.26

Year Built: 2006

 MV FAIRWIND LEGION

 

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9699969

MMSI: 371153000

Call Sign: 3EMD7

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16957

Length x Breadth: 132x23

Year Built: 2015

 MV FRANBO LOGIC

 Khối tàu Franbo - Ảnh 3

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742417

MMSI: 374291000

Call Sign: 3EAV6

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,969.00 MT 

Length x Breadth: 131.66 X 23 m

Year Built: 2016

MV ULTRA DURBAN

Khối tàu Franbo - Ảnh 4

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742405

MMSI: 374033000

Call Sign: 3EHH2

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,970.78 MT

Length x Breadth: 131.66 X 23 m 

Year Built: 2016

MV FRANBO LOHAS

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742429

MMSI: 374799000

Call Sign: 3EDQ3

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16966 t

Length x Breadth: 131.66m × 23m

Year Built: 2016
8/10 3037 bài đánh giá

khối tàu Khác:

0225.3796.869