Dịch vụ >> QUẢN LÝ TÀU

QUẢN LÝ TÀU

Công ty thực hiện công tác quản lý tàu với đội ngũ cán bộ kỹ thuật bao gồm các thuyền trưởng, máy trưởng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trên các đội tàu nước ngoài. 

Danh sách các tàu do Công ty tham gia quản lý kỹ thuật

Tàu PVOIL ALLIANCE: 6,012 DWT

Đăng kiểm ABS/VR

Loại tàu: Tàu chở dầu sản phẩm

Tuyến hoạt động: Việt Nam


Các dịch vụ khác: