CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH

Lượt xem 580 | Cỡ chữ

Bộ phận tuyển dụng thuyền viên

Bà Nguyễn Thị Yến - 0989.128.836

 

Bộ phận Quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết

Bà Trần Thị Toán - 0934.114.299

 

Bộ phận quản lý học viên

Bà Mai Hồng Nhung - 0788.312.448

 

Bộ phận đối ngoại khai thác thị trường và điều động thuyền viên

Bà Nguyễn Hồng Diên - 0389.973.910

 

Bộ phận quản lý thuyền viên làm việc ở nước ngoài (trên tàu vận tải biển), quản lý hồ sơ, thủ tục XNC

Bà Khổng thị Mai Trang - 0397.357.808

 

Bộ phận hỗ trợ thuyền viên về nước

Bà Ngô Thị Hồng Gấm - 0965.578.329

 

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bà Lê Thị Hằng - 0944.721.333

 

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thi Quyên - 0989.068.975

 

 

 

7/10 193 bài đánh giá

giới thiệu Khác:

0225.3796.869