ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

07/12/2022 485

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: mã số 0200905493 do sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đổi lần thứ 04 ngày 08 tháng 10 năm 2020.

- Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Giấy phép số 385/LĐTBXH – GP do Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp ngày 25 tháng 01 năm 2014. Cấp đổi lần thứ 01 ngày 16 tháng 06 năm 2021.

- Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên Hàng hải số 73-2022/GCN-CHHVN cấp ngày 23 tháng 6 năm 2022 do Cục Hàng hải Việt Nam cấp

- Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 03/2019SHP cấp ngày 3 tháng 9 năm 2019 do UBND Tp.Hải Phòng cấp

- Giấy chứng nhận MLC do đăng kiểm NK – Nhật Bản cấp

- Thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Minh có trụ sở làm việc ổn định với diện tích mặt sàn 750.5m2 tại 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng và Khu lưu trú, đào tạo Thuyền viên tại 77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, gồm có:

+ Có đủ các phòng làm việc, được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng hiện đại tiện ích liên lạc toàn cầu 24/24 đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất

+ 06 phòng học, phòng thực hành (với diện tích 550m2)

+ 06 phòng lưu trú cho Thuyền viên (với diện tích 500m2)

0225.3796.869