HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN THUYỀN VIÊN VÀ GIA ĐÌNH THUYỀN VIÊN 2018

14/03/2019 423

Ngày 23/02/2019 hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2018 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm tổ chức sự kiện tòa nhà Cát Bi Plaza thành phố Hải Phòng.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN THUYỀN VIÊN VÀ GIA ĐÌNH THUYỀN VIÊN 2017

14/03/2018 828

Ngày 03 tháng 03 năm 2018 tại trung tâm hội nghị Lạc Hồng tòa nhà Parkson thành phố Hải Phòng, công ty cổ phần hàng hải Liên Minh long trọng tổ chức hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên. Gần 700 đại biểu là thuyền viên, đại diện gia đình thuyền viên cùng toàn thể cán bộ công ty tham dự.

HỘI NGHỊ THUYỀN VIÊN VÀ GIA ĐÌNH THUYỀN VIÊN 2016

22/02/2017 1489

Ngày 18 2 2017 Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình công ty được tổ chức trọng thể tại hội trường lớn tòa nhà Cát Bi plaza thành phố Hải Phòng

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CHO THUYỀN BỘ TÀU EASTERN HIGHWAY

23/01/2017 1913

Ngày 12/01/2017 Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho thuyền bộ tàu EASTERN HIGHWAY tại khách sạn Nam Cường thành phố Hải Phòng

LỄ GIAO NHIỆM VỤ TÀU THORCO LOHAS

27/04/2016 1974

Ngày 08/04/2016 công ty cổ phần hang hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ tàu Thorco Lohas tại Cát Bi plaza.

LỄ GIAO NHIỆM VỤ CHO THUYỀN BỘ TÀU DOUBLE DELIGHT

18/03/2016 2073

Ngày 17/03/2016 Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho thuyền bộ tàu DOUBLE DELIGHT tại khách sạn Nam Cường – Hải phòng.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN THUYỀN VIÊN VÀ GIA ĐÌNH THUYỀN VIÊN 2015

14/01/2016 2080

Ngày 09/01/2016 hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2015 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm tổ chức sự kiện tòa nhà Cát Bi Plaza thành phố Hải Phòng.

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ tàu THORCO LOGOS

28/08/2015 2604

Ngày 21 tháng 8 năm 2015, tại khách sạn Nam Cường – thành phố Hải Phòng. Công ty Cổ phần hàng hải Liên Minh đã tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ THORCO LOGOS của chủ tàu Franbo – Đài Loan.

Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế thuyền viên 25/6/2015

14/07/2015 2073

Ngày 25/6/2015 tại khách sạn Tray Hotel, công ty cổ phần hàng hải Liên Minh đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày Quốc tế Thuyền viên.

HỌP THUYỀN VIÊN DỰ TRỮ QUÝ I NĂM 2015

17/04/2015 2043

Ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại khách sạn Công Đoàn thành phố Hải Phòng. Công ty đã tiến hành họp thuyền viên dự trữ quý I năm 2015 với sự tham dự của Ban giám đốc, toàn bộ cán bộ, nhân viên khối văn phòng và 126 thuyền viên dự trữ do phòng Thuyền viên chủ trì. 

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2014

27/01/2015 2068

Ngày 17/01/2015 Công ty CPHH Liên Minh đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên Thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2014 tại tòa nhà Cát Bi Plaza Hải Phòng.

0225.3796.869