Danh mục các sản phẩm dầu nhờn Gulf

Lượt xem 330 | Cỡ chữ

Các sản phẩm của GULF OIL MARINE

TT

Sản phẩm

Vị trí sử dụng

Đóng gói

PDS

MSDS

Dầu nhờn động cơ hai kỳ pa tanh, bàn trượt

1

GulfSea Cylcare DCA 5070H

Dầu xy lanh động cơ 2 kỳ

Phuy 205 lít

Download

Download

2

GulfSea SuperBear 3006

Dầu hệ thống động cơ 2 kỳ

Phuy 205 lít

Download

Download

Dầu nhờn động cơ bốn kỳ sử dụng dầu ma zut (dầu FO)

3

GulfSea Power 4040

Dầu xy lanh động cơ 4 kỳ thấp tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

4

GulfSea Power 4030

Dầu các te động cơ 4 kỳ trung tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

5

GulfSea Power 3030

Dầu các te động cơ 4 kỳ trung tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

  1. nhờn động cơ bốn kỳ sử dụng nhiên liệu trưng cất (dầu DO)

6

GulfSea Power MDO 4015

Dầu các te động cơ 4 kỳ trung tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

7

GulfSea Power MDO 3015

Dầu các te động cơ 4 kỳ thấp tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

8

GulfSea Power MX 15W-40

Dầu các te động cơ 4 kỳ cao tốc

Phuy 205 lít

Download

Download

Dầu thủy lực hàng hải

9

GulfSea Hydraulic HVI 15 Plus

Dầu thủy lực hệ thống điều khiển

Phuy 205 lít

Download

Download

10

GulfSea Hydraulic HVI 32 Plus

Dầu thủy lực cấp độ nhớt 32 VG

Phuy 205 lít

Download

Download

11

GulfSea Hydraulic HVI 46 Plus

Dầu thủy lực cấp độ nhớt 46 VG

Phuy 205 lít

Download

Download

12

GulfSea Hydraulic HVI 68 Plus

Dầu thủy lực cấp độ nhớt 68 VG

Phuy 205 lít

Download

Download

Các loại dầu phụ trợ khác

13

GulfSea Gear Oil 150

Dầu hộp số cấp độ nhớt VG 150

Xô 20 lít

Download

Download

14

GulfSea Gear Oil 220

Dầu hộp số cấp độ nhớt VG 220

Xô 20 lít

Download

Download

15

GulfSea Turbine Oil 68

Dầu tua bin cấp độ nhớt VG 68

Xô 20 lít

Download

Download

16

GulfSea Compressor Oil 100

Dầu máy nén khí cấp độ nhớt VG 100

Xô 20 lít

Download

Download

17

GulfSea N Cooloil 68

Dầu máy nén lạnh công chất R22

Xô 20 lít

Download

Download

Dầu gốc tổng hợp

18

GulfSea PE Cool Oil 68

Dầu máy nén lạnh công chất R134a, R404

Xô 20 lít

Download

Download

Mỡ bôi trơn

19

GulfSea Hyperbar CS2

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt

Xô 16 Kg

Download

Download

20

GulfSea Hyperbar Super CS

Mỡ chịu nước bôi cáp, bánh răng hở

Xô 16 Kg

Download

Download

 

 

7/10 110 bài đánh giá

dịch vụ Khác:

0225.3796.869