CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI LIÊN MINH THỬ TÀU HQ 11-91-98

Lượt xem 1954 | Cỡ chữ

 

Từ ngày 12/03/2020 đến ngày 16/03/2020, Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh thực hiện thử tàu HQ 11-91-98. Đây là con tàu sản phầm của Nhà máy đóng tàu Hồng Hà.

Nhiệm vụ của thuyền viên là đưa tàu tự nhà máy đóng tàu Hồng Hà vào đến cảng hải quan Vũng tàu an toàn.

Thuyền viên công ty với tác phong chuyên nghiệp, hiểu biết nghiệp vụ hàng hải đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Tàu cập bến an toàn trong niềm vui của các chiến sĩ hải quan Vũng tàu.

7/10 651 bài đánh giá
0225.3796.869