THỬ TÀU YẾT KIÊU CỦA NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 189

Lượt xem 784 | Cỡ chữ

Ngày 01/12/2020, thuyền viên Công ty cổ phần Hàng Hải Liên Minh thử thành công tàu Yết Kiêu được đóng mới tại nhà máy đóng tàu 189.

 

8/10 261 bài đánh giá
0225.3796.869