ĐÀO TẠO NAVSTATION CHO THUYỀN VIÊN NHẬP TÀU MỚI ATLANTIC SAMURAI

Đăng lúc 10:17:00 Ngày 27/03/2019 | Lượt xem 682 | Cỡ chữ

Lớp học được khai giảng ngày 26/03/2019 và sẽ kết thúc vào ngày 27/03/2019. Nòng cốt của lớp học là các Sỹ quan bộ phận Boong của thuyền bộ tàu Atlantic Samurai và một số Thuyền trưởng đang nghỉ phép tại khu vực Hải phòng.

Lớp học đã được Thuyền trưởng Kawamoto hướng đẫn việc khai thác sử dụng hệ thống Navstation mới được áp dụng và lắp đặt cho đội tàu của hãng. Hệ thống này sẽ tăng cường trợ giúp cho Sỹ quan trên tàu trong việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ hàng hải thiết yếu bao gồm kế hoạch chuyến đi, cập nhật các dữ liệu cho hải đồ và các ấn phẩm hàng hải điện tử để hỗ trợ tàu trong việc hàng hải an toàn.

Một số hình ảnh lớp học:

9/10 227 bài đánh giá
0225.3796.869