KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG CHO THUYỀN VIÊN CHUẨN BỊ ĐẢM NHẬN CHỨC DANH SỸ QUAN

Đăng lúc 15:05:02 Ngày 10/12/2020 | Lượt xem 519 | Cỡ chữ

Ngày 03/12/2020, Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thuyền viên chuẩn bị đảm nhiệm chức danh sỹ quan là Phó 3 và Máy 3.

Khai giảng lớp học: Giám đốc Hoàng Văn Dương, Trưởng phòng Đào Xuân Tính, Cố vấn đặc biệt Vũ Văn Phong, các thuyền trưởng thuộc phòng Hỗ trợ hàng hải, cán bộ phòng Tuyển mộ đào tạo cùng 17 thuyền viên thuộc khối dự trữ Công ty.

Mục đích khóa học: Thuyền viên chuẩn bị đảm nhận chức danh Sỹ quan sẽ được bồi dưỡng kiến thức nâng cao, các báo cáo liên quan đến công việc, kỹ năng sử lý tình huống và các Công ước liên quan.

Thời gian đào tạo: Lớp diễn ra trong thời gian là 4 ngày, thuyền viên ăn ở sinh hoạt tại ngay tòa nhà công ty.

Địa chỉ :Tầng 4, Trung tâm huấn luyện thuyền viên - 802 Lê Thánh Tông, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng.

Một số hình ảnh lớp học:

 

9/10 173 bài đánh giá
0225.3796.869