KHAI GIẢNG LỚP MÔ PHỎNG TRỰC CA BUỒNG LÁI

Đăng lúc 15:19:38 Ngày 11/05/2022 | Lượt xem 249 | Cỡ chữ

Để thuyền viên có thêm các kỹ năng sử lý tình huống tránh va hoặc hiểu rõ hơn về các quy tắc trực ca hành hải trên biển. Công ty cổ phần Hàng Hải Liên Minh mở lớp trực ca buồng lái cho các Thuyền trưởng, Đại phó và Sỹ quan boong mới được đôn lên chức danh tại phòng mô phỏng buồng lái của trường Đại Học Hàng Hải từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Sau khi 10 ngày đào tạo về lý thuyết và thực hành, thuyền viên có thể nắm vững những qui tắc căn bản trong quá trình hành hải nhằm đảm bảo cho con tàu được vận hành an toàn và đúng theo thông lệ quốc tế.

Thầy giáo giảng dạy là những thuyền trưởng giàu kinh nghiệm đang làm việc và giảng dạy tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh lớp học:

10/10 83 bài đánh giá
0225.3796.869