Khối tàu Franbo

Lượt xem 10804 | Cỡ chữ

Đội tàu của Công ty Franbo Lines do AJSC cung ứng thuyền viên:

 FRANBO ACE

Flag: MARSHALL ISLAND

Type: Bulk Carrier

IMO:9959072

MMSI: 538010432

Call sign: V7A6030

Gross Tonnage: 25.010

Dead Weight: 39.953

Length x Breadth: 182 X 31

Year Built: 2023

 MV MERGANSER

Flag: MARSHALL ISLAND

Type: Bulk Carrier

IMO:9959084

MMSI: 538010520

Call sign: V7A6165

Gross Tonnage: 25.010

Dead Weight: 39.971

Length x Breadth: 182 X 31

Year Built: 2023

 MV NORVIC HOUSTON

lag: MFARSHALL ISLAND

Type: Bulk Carrier

IMO:9958339

MMSI: 538010731

Call sign: V7A7335

Gross Tonnage: 24.754

Dead Weight: 39.755

Length x Breadth: 179 X 32

Year Built: 2023

MV THORCO LEGACY

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9673173

MMSI: 371046000

Call Sign: 3FCN4

Gross Tonnage: 13.110

Dead Weight: 16.954

Length x Breadth: 132x23

Year Built: 2014

 MV FAIRWIND LEGION

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9699969

MMSI: 371153000

Call Sign: 3EMD7

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16957

Length x Breadth: 132x23

Year Built: 2015

 MV FRANBO LOGIC

Khối tàu Franbo - Ảnh 3

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742417

MMSI: 374291000

Call Sign: 3EAV6

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,969.00 MT 

Length x Breadth: 131.66 X 23 m

Year Built: 2016

MV ULTRA DURBAN

Khối tàu Franbo - Ảnh 4

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742405

MMSI: 374033000

Call Sign: 3EHH2

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16,970.78 MT

Length x Breadth: 131.66 X 23 m 

Year Built: 2016

MV FRANBO LOHAS

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9742429

MMSI: 374799000

Call Sign: 3EDQ3

Gross Tonnage: 13110

Dead Weight: 16966 t

Length x Breadth: 131.66m ×23m

Year Built: 2016

MV IMARI

Flag: Panama

Type: General Cargo

IMO: 9567776

MMSI: 373202000

Call Sign: 3EZI9

Gross Tonnage: 14.122

Dead Weight: 20.360

Length x Breadth: 145m × 25m

Year Built: 2012

MV NORVIC SINGAPORE

Flag: Marshall

Type: Bulker carrier

IMO: 9958341

MMSI: 358010834

Call Sign:V7A7844

Gross Tonnage: 25.200

Dead Weight: 39.200 

Length x Breadth: 177 m ×31 m

Year Built: 2023

 

 

 

 

9/10 3601 bài đánh giá

khối tàu Khác:

0225.3796.869