Khối tàu Sugahara

Lượt xem 5112 | Cỡ chữ

Đội tàu của Công ty Sugahara Kisen do AJSC cung ứng thuyền viên:

 MV PROSPER SUNWAITO

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 1   

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9608441

MMSI: 538004987

Call Sign: V7AG2

Gross Tonnage: 106368

Dead Weight: 206478

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2013 

 MV NORTHERN HIGHWAY 

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 2 

 

Flag: Marshall Islands

Type: Vehicles Carrier

IMO: 9392339

MMSI: 413551040

Call Sign: 3EVE6

Gross Tonnage: 39422

Dead Weight: 12856

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2009

MV EASTERN HIGHWAY 

 

 Flag: Marshall Islands

Type: Vehicles Carrier

IMO: 9325764

MMSI: 538007611

Call Sign: V7WS3

Gross Tonnage: 39422

Dead Weight: 12991

Length x Breadth: 188.03m × 28.2m

Year Built: 2006

 MV DOUBLE PROVIDENCE

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 3

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9598309

MMSI: 538004476

Call Sign: V7XG7

Gross Tonnage: 50617

Dead Weight: 95720

Length x Breadth: 235m x 38m

Year Built: 2012

 MV DOUBLE PRIDE 

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 4

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9633123

MMSI: 538004811

Call Sign: V7ZF5

Gross Tonnage: 50626

Dead Weight: 95707

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2012

 MV CORONA OPTIMUM

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 5

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9519183

MMSI: 538003767

Call Sign: V7TA8

Gross Tonnage: 48029

Dead Weight: 88106

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2009
 MV MEDI PAESTUM

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 6

 

Flag: Panama

Type: Bulk Carrier

IMO: 9454175

MMSI: 353068000

Call Sign: HOVM

Gross Tonnage: 31229

Dead Weight: 55614

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2009

 MV DOUBLE DELIGHT

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 7

 

Flag: Marshall Islands

Type: General Cargo

IMO: 9738806

MMSI: 538006363

Call Sign: V7AS3

Gross Tonnage: 50617

Dead Weight: 95707

Length x Breadth: 235m x 38m

Year Built: 2013

MV HELIOS

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9810733

MMSI: 538007553

Call Sign: V7UQ5

Gross Tonnage: 13060

Dead Weight: 19995

Length x Breadth: 139.91m × 24m

Year Built: 2017 

ATLANTIC SAKURA

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9865348

MMSI: 538008749

Call Sign: V7A2719

Gross Tonnage: 43,232

Dead Weight: 81,727

Length x Breadth: 228.99m × 32.26m

Year Built: 2019 

ATLANTIC SAMURAI

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9783980

MMSI: 538008360

Call Sign: V7A2277

Gross Tonnage: 43,061

Dead Weight: 81,725

Length x Breadth: 228.99m × 32.26m

Year Built: 2019 

ARTEMIS BULKER

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9860673

MMSI: 538008750

Call Sign: V7A2270

Gross Tonnage: 35,823

Dead Weight: 63,468

Length x Breadth: 199.98m × 32.24m

Year Built: 2019 

BELFUJI

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9860661

MMSI: 538008588

Call Sign: V7A2544

Gross Tonnage: 35,832

Dead Weight: 63,468

Length x Breadth: 199.98m × 32.24m

Year Built: 2019 

 

7/10 1704 bài đánh giá

khối tàu Khác:

0225.3796.869