Khối tàu Sugahara

Lượt xem 13626 | Cỡ chữ

Đội tàu của Công ty Sugahara Kisen do AJSC cung ứng thuyền viên:

 MV PROSPER SUNWAITO

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 1   

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9608441

MMSI: 538004987

Call Sign: V7AG2

Gross Tonnage: 106368

Dead Weight: 206478

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2013 

 MV NORTHERN HIGHWAY 

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 2 

 

Flag: Marshall Islands

Type: Vehicles Carrier

IMO: 9392339

MMSI: 413551040

Call Sign: 3EVE6

Gross Tonnage: 39422

Dead Weight: 12856

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2009

MV EASTERN HIGHWAY 

 

Flag: Marshall Islands

Type: Vehicles Carrier

IMO: 9325764

MMSI: 538007611

Call Sign: V7WS3

Gross Tonnage: 39422

Dead Weight: 12991

Length x Breadth: 188.03m × 28.2m

Year Built: 2006

 MV ATLANTIC SAMURAI

 

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9783980

MMSI: 538008360

Call Sign: V7A2277

Gross Tonnage:  43061

Dead Weight:  81725 t

Length x Breadth: 228.99m x 32m

Year Built: 2019

 MV CORONA OPTIMUM

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 5

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9519183

MMSI: 538003767

Call Sign: V7TA8

Gross Tonnage: 48029

Dead Weight: 88106

Length x Breadth: N/A

Year Built: 2009
   

 MV DOUBLE DELIGHT

 Khối tàu Sugahara - Ảnh 7

 

Flag: Marshall Islands

Type: General Cargo

IMO: 9738806

MMSI: 538006363

Call Sign: V7AS3

Gross Tonnage: 50617

Dead Weight: 95707

Length x Breadth: 235m x 38m

Year Built: 2013

MV HELIOS

 

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9810733

MMSI: 538007553

Call Sign: V7UQ5

Gross Tonnage: 13060

Dead Weight: 19995

Length x Breadth: 139.91m × 24m

Year Built: 2017 

ATLANTIC SAKURA

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9865348

MMSI: 538008749

Call Sign: V7A2719

Gross Tonnage: 43,232

Dead Weight: 81,727

Length x Breadth: 228.99m × 32.26m

Year Built: 2019 

ARTEMIS BULKER

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9860673

MMSI: 538008750

Call Sign: V7A2270

Gross Tonnage: 35,823

Dead Weight: 63,468

Length x Breadth: 199.98m × 32.24m

Year Built: 2019 

BELFUJI

Flag: Marshall Islands

Type: Bulk Carrier

IMO: 9860661

MMSI: 538008588

Call Sign: V7A2544

Gross Tonnage: 35,832

Dead Weight: 63,468

Length x Breadth: 199.98m × 32.24m

Year Built: 2019 

ATLANTIC GLORY

Flag: Singapore

Type: Bulk Carrier

IMO:  9536844

MMSI:   563112700

Call Sign:  9V6886

Gross Tonnage:  21.290

Dead Weight: 33.472 t

Length x Breadth: 179.99 x 28.2 m

Year Built: 2011

 

 

8/10 4542 bài đánh giá

khối tàu Khác:

0225.3796.869