Chế độ chính sách cho thuyền viên

12/03/2020 3973

Alliance JSC luôn có chế độ, chính sách cực tốt cho các thuyền viên làm việc ở công ty. 

Kinh nghiệm hơn 10 năm

12/03/2020 3528

Chúng tôi có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực hàng hải.

Khách hàng

12/03/2020 2015

Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh là công ty chuyên cung ứng thuyền viên cho các Chủ tàu nước ngoài.

 

0225.3796.869