ĐOÀN CÁN BỘ AJSC THĂM VÀ LÀM VIỆC TRÊN TÀU MEDI BANGKOK

Đăng lúc 11:03:00 Ngày 06/09/2018 | Lượt xem 1078 | Cỡ chữ

Đoàn đã nghe báo cáo của Thuyền trưởng, Máy trưởng về mọi mặt hoạt động của tàu, công tác nhận bàn giao tàu từ thuyền viên Philipine. Kiểm tra tổng thể tình trạng kỹ thuật của tàu, hệ thống an toàn và các quy trinh vận hành khai thác tàu. Đoàn đã có ý kiến đóng góp và tư vấn kỹ thuật cho cả bộ phận boong và máy. Tại cuộc họp với thuyền viên, Giám đốc công ty đã khen ngợi tinh thần làm việc của tập thể tàu đặc biệt là việc khắc phục khó khăn đảm bảo đúng tiến độ, Giám đốc giải quyết ngay một số đề nghị của tàu như cấp thêm quần áo bảo hộ, các kiến nghị với chủ tàu về tăng định biên thiết bị phụ tùng vật tư dự trữ.

Giám đốc đã thưởng trực tiếp cho tàu 200 USD và tặng áo thể thao cho tất cả thuyền viên. Giám đốc đề nghị tàu thực hiện nghiêm các quy trinh trực ca cả trên biển và khi tàu làm hàng và chính sách rượu bia. Giám đốc cũng thông báo kế hoạch nhận các tàu mới của chủ tàu Franbo Đài Loan trong thời gian tới.

 
   
7/10 359 bài đánh giá
0225.3796.869