Sửa đổi và bổ sung 2012 của Công ước SOLAS và Bộ luật FSS, có hiệu lực từ 01/7/2014

Đăng lúc 13:55:00 Ngày 07/07/2014 | Lượt xem 3937 | Cỡ chữ

Các sửa đổi, bổ sung này, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, đưa ra các quy định mới và quy định sửa đổi đối với dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa (fire-fighter's outfit breathing apparatus), thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa (two-way portable radiotelephone apparatus) và quy định về trang bị kế hoạch, quy trình để cứu người trên nước như sau:  
 
1) Dụng cụ thở của bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa  
       *  Các thay đổi đối với Quy định II-2/10.10.1 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) và Bộ luật FSS theo Nghị quyết MSC.339(91) yêu cầu như sau: "Dụng cụ thở sử dụng không khí nén phải được trang bị báo động âm thanh và thiết bị quan sát được bằng mắt hoặc thiết bị khác để đưa ra cảnh báo cho người sử dụng trước khi thể tích không khí trong bình chứa giảm xuống không dưới 200 lít".  
Yêu cầu nói trên áp dụng cho tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 01/7/2014. Tàu được đặt sống chính trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ yêu cầu này không muộn hơn ngày 01/7/2019.  
        *  Quy định mới II-2/15.2.2.6 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) liên quan đến “Huấn luyện và thực tập trên tàu” yêu cầu tàu phải được trang bị phương tiện nạp lại không khí cho các bình chứa khí của dụng cụ thở được dùng trong thực tập hoặc trên tàu phải có một số lượng thích hợp các bình chứa khí dự trữ để thay thế cho các bình đã được sử dụng. Tất cả các tàu phải tuân thủ yêu cầu này từ ngày 01/7/2014.  
2) Thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa  
       * Quy định mới II-2/10.10.14 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu các tàu được đóng vào hoặc sau ngày 01/7/2014 tối thiểu phải trang bị 02 thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều phục vụ cho mục đích liên lạc của mỗi đội cứu hỏa. Các thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều này phải là kiểu phòng nổ (explosion-proof) hoặc an toàn thực chất (intrinsically safe). Tàu được đóng trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ các yêu cầu này không muộn hơn đợt kiểm tra đầu tiên sau ngày 01/7/2018.  
 3) Trang bị kế hoạch và quy trình để cứu người trên nước  
       * Quy định mới III/17-1 "Cứu người trên nước" của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.338(91) yêu cầu tất cả các tàu phải có kế hoạch và quy trình cụ thể để cứu người trên nước. Các tàu đóng trước ngày 01/7/2014 phải tuân thủ quy định này tại đợt kiểm tra chu kỳ hoặc cấp mới trang thiết bị an toàn đầu tiên sau ngày 01/7/2014.  
8/10 1312 bài đánh giá
0225.3796.869