Lễ kết nạp đảng viên lần thứ nhất Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh

23/12/2013 2578

Ngày 7 tháng 11 năm 2012, Chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức kết nạp 4 quần chúng Vũ Hải Trường, Trần Văn Quang, Lại Viết Quang và Phạm Viết Minh vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Maple Ocean

23/12/2013 2386

Ngày 28 tháng 7 năm 2012, Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Maple Ocean tại trụ sở Công ty, tầng 8 tòa nhà Sơn Hải - Số 452 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

 

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Double Pride

23/12/2013 2631

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Double Pride tại trụ sở Công ty, tầng 8 tòa nhà Sơn Hải - Số 452 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

 

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2011

21/12/2013 2823

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên lần đầu tiên được Công ty tổ chức ngày 10/12/2011 tại Nhà hàng Mai Hồng Phúc - Đường Thiên Lôi, Thành phố Hải Phòng

Lễ thành lập chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh trực thuộc Đảng ủy khối DN Hải Phòng

29/12/2012 2726

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng và Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh long trọng tổ chức Lễ thành lập chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

 

0225.3796.869