Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Prosper Sunwaito

05/01/2014 2886

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Công ty, Số 77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu hàng rời Prosper Sunwaito - 220,000 DWT. Đây là con tàu to nhất mà thuyền viên Công ty vận hành.

 

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Glorious Kamagari

23/12/2013 2920

Ngày 12 tháng 1 năm 2013, Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Glorious Kamagari tại trụ sở Công ty, Số 77 Bình Kiều 1, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

 

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2012

23/12/2013 2692

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên lần thứ 2 được tổ chức ngày 15 tháng 12 năm 2012 tại Hội trường lớn - Tầng 4 - Tòa nhà Catbi Plaza - Thành phố Hải Phòng

 

Lễ kết nạp đảng viên lần thứ nhất Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh

23/12/2013 2468

Ngày 7 tháng 11 năm 2012, Chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức kết nạp 4 quần chúng Vũ Hải Trường, Trần Văn Quang, Lại Viết Quang và Phạm Viết Minh vào Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Maple Ocean

23/12/2013 2218

Ngày 28 tháng 7 năm 2012, Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Maple Ocean tại trụ sở Công ty, tầng 8 tòa nhà Sơn Hải - Số 452 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

 

Lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Double Pride

23/12/2013 2423

Ngày 11 tháng 9 năm 2012, Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho thuyền bộ nhập tàu Double Pride tại trụ sở Công ty, tầng 8 tòa nhà Sơn Hải - Số 452 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

 

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên năm 2011

21/12/2013 2707

Hội nghị thường niên thuyền viên và gia đình thuyền viên lần đầu tiên được Công ty tổ chức ngày 10/12/2011 tại Nhà hàng Mai Hồng Phúc - Đường Thiên Lôi, Thành phố Hải Phòng

Lễ thành lập chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh trực thuộc Đảng ủy khối DN Hải Phòng

29/12/2012 2604

Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng và Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh long trọng tổ chức Lễ thành lập chi bộ Công ty cổ phần Hàng hải Liên Minh trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

 

0225.3796.869